10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

25540623_cover-story-techno

1. สำนักหอสมุดกลาง มีให้บริการ Wi-Fi หรือไม่ ?
ตอบ มีและให้บริการตามจุดพื้นที่บริการ

2. จุดพื้นที่บริการ Wi-Fi มีที่ไหนบ้าง ?
ตอบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องโถง, อาคาร 2 ชั้น 1-3, อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องบริการปริญญาเอก ห้องประชุมชั้น 5

3. Wi-Fi ห้องสมุด คืออะไร ?
ตอบ การเข้าใช้บริการ Internet แบบไร้สาย (Wireless) ของสำนักหอสมุดกลาง

4. มี Notebook แต่เข้าใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ?
ตอบ ดูจาก Chart ใน Entry ถัดไป (โปรดติดตามตอนหน้า!!)

5. ไปใช้ Wi-Fi ที่จุดบริการ แต่ทำไมเข้า Wi-Fi ไม่ได้ ?
ตอบ ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi โดย..

วิธีที่ 1 นำเมาส์ไปคลิกที่ Icon Network?25540620_icon-01 (บริเวณ Taskbar มุมล่างขวา)

วิธีที่ 2 ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Connect to -> Wireless Network Connection

screen-01-resize

วิธีที่ 3 คลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Control Panel -> screen-05

วิธีที่ 4 คลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Control Panel -> screen-02-resize

-> Wireless Network Connection

screen-03-resize

เมื่อ Double Click จะปรากฏ Wireless ชื่อ RAMLIWIN

screen-04-resize

ถ้าไม่ Connect ให้คลิกที่ RAMLIWIN
ถ้าทำทุกขั้นตอนแล้ว แต่ยังเข้าไม่ได้ ให้เปิด browser (เช่น Internet Exploror, firefox) ตรวจสอบว่า Notebook ได้ Set การใช้ proxy ไว้หรือไม่ ถ้า Set การใช้ proxy ไว้ให้ยกเลิกการใช้ proxy ก่อน

6. วิธี set wireless กับ Notebook ทำอย่างไร ?
ตอบ เปิดสัญญาณ Wireless ของเครื่อง Notebook (ปฏิบัติตามข้อ 5.)

7. ชื่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง คืออะไร ?
ตอบ RAMLIWIN

8. ทราบได้อย่างไรว่าบริเวณที่นั่งนั้น สามารถใช้ Wi-Fi ได้ ?
ตอบ จากตรวจสอบว่านั่งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้ ด้วยการใช้วิธีการในข้อ 5. แล้วดูว่ามีสัญญาณกี่ขีด ขีดสัญญาณมีลักษณะคล้ายขีดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

screen-04-resize2

เมื่อตรวจสอบสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th) แล้ว Login เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ บริเวณมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์ ด้วย Username และ Password ของตนเอง และเมื่อเลิกใช้งานต้อง Logout ออกจากเครือข่ายทุกครั้ง

9. ข้อจำกัดของ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง มีอะไรบ้าง ?
ตอบ พื้นที่จุดบริการที่มีสัญญาณอ่อน จะเข้าใช้งานได้ช้า

10. มีปัญหาเรื่อง Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง ติดต่อได้ที่ไหน ?
ตอบ ฝ่ายเทคโนฯ โทร. 02-310-8635

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

————————————————————————————-

2 comments to 10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

 • ถ้าทำทุกอย่างแล้วยังเข้า Internet ไม่ได้ ให้ไปตรวจดูว่าได้มีการตั้งค่า Proxy ใน Internet Explorer ไว้หรือไม่ ถ้่าใส่ไว้่ให้เอาออกด้วย
  การเอาค่า Proxy ออก
  จากหน้าจอโปรแกรม Internet Explorer ไปที่ Tools –> Internet Options เลือกแถบ Connection แล้วเลือก LAN Settings แล้วตรวจดูว่าได้ตั้งค่า Proxy ไว้หรือไม่ ถ้าใส่ไว้่ให้คลิกช่องที่มีเครืองหมายถูก ด้านล่างของส่วน Proxy Server แล้วคลิก OK –> OK เพื่อออกจากการ setup

 • หัวข้อ 10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง
  คำตอบข้อ 4 ดูจาก Chart ใน Entry ถัดไป(โปรดติดตามตอนหน้า!!)
  ควรแก้ไขข้อความเป็น
  ดูจาก Chart แผนผังตรวจสอบปัญหาการนำ Notebook มาใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง
  เหตุผล เนื่องจากแผนผังที่เป็นคำตอบของข้อ 4 อยู่ Entry ด้านบนก่อน 10 คำถามยอดฮิตฯ

Leave a Reply