การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เรื่อง “การวาดภาพการ์ตูน”

(https://www.youtube.com/watch?v=Sr2UAVJ5QrQ)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การเขียนลายดอกพุดตาน เพื่อนำไปจัดทำการ์ดอวยพรปีใหม่

(https://www.youtube.com/watch?v=NoD3JRbZrOs)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

กระทงขนมปังจากครัวเรือน

(http://www.youtube.com/watch?v=3359CtBlH1s)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ