การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk ด้วย Windows XP

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk ด้วย Windows XP

รูปที่ 13

Leave a Reply