แนวทางในการตอบคำถาม และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการ เรื่อง การเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. วิเคราะห์ ปัญหาการเข้าใช้เครือข่ายของผู้รับบริการให้แน่ใจว่า ปัญหานั้นเกิดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางหรือไม่ โดยสาเหตุตามลำดับดังนี้

1.1 ถ้าปัญหาเกิดจาก Hardware หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง

ให้สังเกตปุ่ม Wi-Fi ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่กดเปิดรับสัญญาณ Wi-Fi แนะนำให้กดปุ่มเปิดสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ใกล้จะหมด

– แนะนำให้เตรียมชาร์ทแบตเตอรี่มาให้เต็มทุกวัน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เพราะไม่มีปลั๊กไฟให้บริการ สามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้ทุกจุดบริการ ยกเว้นห้องบัณฑิตศึกษา

– นักศึกษาทุกชั้นปี และบุคคลทั่วไป สามารถใช้บริการที่บริเวณ Wi-Fi Zone for Edutainment ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งมีปลั๊กไฟไว้บริการ สำหรับชาร์ทแบตเตอรี่ในขณะที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

– […]

ความปลอดภัยของ Wi-Fi และการป้องกันภัยของตนเอง จากการใช้ ฟรี Wi-Fi

ความปลอดภัยของ Wi-Fi และการป้องกันภัยของตนเอง จากการใช้ ฟรี Wi-Fi

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของเครือข่ายถูกต้องหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ไม่ควรเข้าใช้ ไม่ใช้งาน online banking บน free Wi-Fi ไม่เปิดใช้งาน share file และ การ Log in เข้าใช้เครือข่าย Wireless โดยอัตโนมัติ อัพเดทโปรแกรม ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ Log in ค้างไว้ ใช้งาน account ต่างๆ บน free Wi-Fi เช่น Email, Facebook, Twitter ฯลฯ

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ชุมชน Techno OK

ความรู้ Wi-Fi ฟรีในกรุงเทพมหานคร และ ฟรี True Wi-Fi ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความรู้ Wi-Fi ฟรีในกรุงเทพมหานคร และ ฟรี True Wi-Fi ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Wi-Fi ฟรีจะให้บริการฟรีสำหรับการใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แต่จะต้องขอรหัสเข้าใช้งานเพื่อ Login เข้าใช้งานได้ฟรี อาจมีการจำกัดระยะเวลาในการใช้งานต่อการ Login 1 ครั้ง หรือกำหนดระยะเวลาในการตัดการเชื่อมต่อ และสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับการให้บริการ Wi-Fi ฟรีโดยปล่อยสัญญาณจาก Modem Router เหมือนอินเทอร์เน็ตตามบ้านทั่วไป ผู้ใช้บริการเพียงแค่ขอรหัสผ่านก็สามารถเข้าใช้งานได้

[…]

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ iPhone

[…]

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Blackberry

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Blackberry

[…]

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Android

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Android

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน Tablet : Android

เปิดการตั้งค่า แตะไร้สายและเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi เลือก Wi-Fi ให้ on เพื่อเปิด ให้เลือก Network ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏคำว่า Connected จะปรากฏสัญลักษณ์ ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ) เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ชุมชน Techno OK

[…]

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบน Tablet : iPad

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน iPad

เข้าหน้า Home Screen แตะปุ่ม Settings แตะปุ่ม Wi-Fi แตะปุ่ม Wi-Fi ให้ ON รอสักครู่จะเห็นสัญญาณของ Wireless ให้เลือกสัญญาณ Wireless ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏเครื่องหมาย √ หน้าชื่อ RAMLIWIN กลับมาที่หน้า Home Screen เปิดบราวเซอร์ Safari เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ) เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน ถ้าใส่ Username และ Password ถูกต้อง ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที ข้อสังเกต ที่บริเวณด้านบนสุดซ้ายมือของหน้าจอ ที่มีคำว่า iPad ถ้ามีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless สำเร็จจะมีสัญลักษณ์ของ Wireless แสดงให้เห็น […]

การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

แนะนำก่อนการใช้งาน MAC OS X รุ่น 10.5.3 หรือสูงกว่า iMac ใช้เทคโนโลยี 802.11n Wi-Fi ตามปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการ MAC OS X จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายของสำนักหอสมุดกลางได้ต้องเปิดเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi ไว้ในเครื่อง

วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อเบื้องต้น

[…]

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

ให้คลิกขวาที่ icon wireless บน Taskbar แล้วเลือก “View Available Wireless Network ดังรูปด้านล่าง จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Connection ขึ้นมา แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง […]