การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร

(https://www.youtube.com/watch?v=rqQVjpidwqg)

ศิลปะจากการตัดกระดาษให้เป็นพวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) นิยมใช้ประดับห้อยระย้าในสถานที่จัดงานมงคล และงานบุญ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การพับดอกบัว

(https://www.youtube.com/watch?v=U4qve1-nLFQ)

มาพับดอกบัว ไปไหว้พระทำบุญกันนะคะ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ