แผนผังตรวจสอบปัญหาการนำ Notebook มาใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

25540616_chart-solve-wi-fi_

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

25540623_cover-story-techno

1. สำนักหอสมุดกลาง มีให้บริการ Wi-Fi หรือไม่ ?
ตอบ มีและให้บริการตามจุดพื้นที่บริการ

2. จุดพื้นที่บริการ Wi-Fi มีที่ไหนบ้าง ?
ตอบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องโถง, อาคาร 2 ชั้น 1-3, อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องบริการปริญญาเอก ห้องประชุมชั้น 5

3. Wi-Fi ห้องสมุด คืออะไร ?
ตอบ การเข้าใช้บริการ Internet แบบไร้สาย (Wireless) ของสำนักหอสมุดกลาง

4. มี Notebook แต่เข้าใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ?
ตอบ ดูจาก Chart ใน Entry ถัดไป (โปรดติดตามตอนหน้า!!)

5. ไปใช้ Wi-Fi ที่จุดบริการ แต่ทำไมเข้า Wi-Fi ไม่ได้ ?
ตอบ ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi โดย..

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> 10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง