การวิเคราะห์เลขหมู่ และลงรายการวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดเป็นประเภทสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ อยู่ในความรับผิดชอบของงานวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและสื่อเสริมการศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ

วิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 2. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 3. วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การลงรายการในรูปแบบ MARC 21

การลงรายการข้อมูลวิทยานิพนธ์ในส่วนของชื่อผู้แต่ง (Tag 100) ชื่อเรื่อง (Tag 245) ส่วนของจำนวนหน้า ภาพประกอบและขนาด (Tag 300) เหมือนกับการลงรายการของหนังสือ แต่จะแตกต่างกันในส่วนของข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลการพิมพ์ (Tag 260) จะลงเฉพาะปีพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ ตัวอย่าง เช่น 260 _ _ |c2551?? […]

การ Export records ข้อมูลเพื่อส่งหนังสือออก

การส่งหนังสือออกบริการเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงานของฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรฯ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในขั้นตอนนี้จะต้องหยิบหนังสือมาพิมพ์ทีละเล่ม พิมพ์ตามแบบฟอร์ม FM สก. 56-2-1 คือ เริ่มพิมพ์ตั้งแต่เลขเรียกหนังสือ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือบางท่านอาจจะเข้าไปคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลหนังสือเล่มที่จะส่งออกทีละเล่ม ซึ่งจะทำให้เสียเวลา และโอกาสที่จะเสี่ยงจากการไปทำให้ข้อมูลในฐานผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมเป็นไปได้สูงมาก หรือถ้าร้ายแรงไปกว่านั้น เมื่อไปคลุมดำข้อความที่ต้องการจะคัดลอกแล้วคลิกเม้าส์ขวา แทนที่จะใช้คำสั่ง Copy แต่กลับใช้คำสั่ง delete field ข้อมูลในส่วนนั้นอาจจะหายไปได้ บางคนอาจจะบอกว่า ?ก็เวลาออกจากหน้าจอนั้นระบบจำถามว่า Do you want to save changes? ให้ตอบ NO ก็นั่นแหละถามว่าโอกาสที่จะตอบว่า Yes ได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะโดยทั่วไปคนเราจะพลั้งเผลอกันได้

วิธีการในการส่งหนังสือที่ใช้เวลาน้อยหรือประหยัดเวลา ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับฐานข้อมูล และได้รายชื่อหนังสือส่งออกที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดเลยยกเว้นในฐานข้อมูลพิมพ์ผิด คือ การ Export records? ข้อมูล ซึ่งจากการที่เราได้อบรมวิธีการทำ Review file กันมาแล้ว นำมาประยุกต์ใช้กับการทำรายชื่อหนังสือส่งออก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

[…]

การ Free Records

เคยไหมค่ะ อยู่ ๆ ก็มีคนมาถามว่าหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถ update ได้ ผู้ที่ถามไม่ใช่ชาว catalog เท่านั้น มีเพื่อนร่วมงานจากฝ่ายบริการด้วย ใหม่ ๆ ดิฉันก็งงค่ะ คิดว่าหนังสือเล่มนั้นมีข้อผิดพลาดจากการทำงานของเรา หรือว่าระบบ จนในที่สุดก็พบคำตอบ มาดูคำเฉลยกันนะ

[…]