การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF

โปรแกรม Flip PDF เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสือ E-Book Online โดยมีหลักการทำดังนี้

จัดทำเอกสารต้นฉบับ > แปลงไฟล์ที่จัดทำต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF > นำไฟล์ PDF เข้าสู่โปรแกรม PDF เพื่อเปลี่ยน E-Book > เผยแพร่ E-Book ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการ

ขั้นตอนในการทำ E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF มีดังนี้

สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF ใช้คำสั่งเบื้องต้นปรับแต่ง E-Book ด้วยโปรแกรม Filp PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ KM เรื่อง การสร้าง E-book […]