การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF

โปรแกรม Flip PDF เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสือ E-Book  Online โดยมีหลักการทำดังนี้

จัดทำเอกสารต้นฉบับ > แปลงไฟล์ที่จัดทำต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF > นำไฟล์ PDF เข้าสู่โปรแกรม PDF เพื่อเปลี่ยน E-Book > เผยแพร่ E-Book ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการ

ขั้นตอนในการทำ E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF มีดังนี้

  1. สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF
  2. สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF
  3. ใช้คำสั่งเบื้องต้นปรับแต่ง E-Book ด้วยโปรแกรม Filp PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ KM เรื่อง การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF ในรูปแบบไฟล์ pdf คลิกที่นี่

*****************************************************************

1. สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF

1.1 วิธี Save ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Pages ให้เป็นไฟล์ PDF มีขั้นตอนดังนี้

1.1.1) เมื่อเปิดสร้างไฟล์ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิ๊กไปที่เมนู File
1.1.2) เลือก Export To >> PDF ตามรูป
เลือก Export To >> PDF ตามรูป
1.1.3) เลือกระดับความละเอียดของไฟล์ต้นฉบับ Image Quality (Best คือระดับที่มีความละเอียดสูงสุดขนาดไฟล์ที่แปลงเป็น PDF จะมีขนาดใหญ่ที่สุด) และเลือก Next… อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF