การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 5)

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

การตั้งค่า ปิดการทำงานของส่วนแสดงผลภาพ พร้อม Standby จอภาพ และปิดการทำงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Disk ช่วยลดกำลังไฟฟ้าประมาณ 50 watt  วิธีนี้ช่วยประหยัดได้ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk

–    คลิก Start -> Control Panel -> Appearance and Themes ->Display จะปรากฏดังรูปที่ 12

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

รูปที่ 12

การตั้งค่า Auto off Monitor and Hard Disk  ด้วย Windows XP

รูปที่ 13

 เรียบเรียงโดย ทีม KM ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)

การตั้งค่า Hibernate Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Hibernate  mode  ช่วยลดการใช้พลังงานลง ประมาณ 95  เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  โดยจะตัดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพมากในการประหยัดพลังงาน พอๆ กับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   ก่อนทำคำสั่งไม่ต้องปิดโปรแกรมที่เรากำลังใช้งาน เพราะการ Hibernate mode จะทำการบันทึกสถานะการใช้งานของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะนั้นไว้ (ต้องมีพื้นที่ว่างของ Harddisk เพียงพอ) แล้วระบบจะทำการ Shut Down เอง เมื่อต้องการกลับเข้าสู่ระบบปกติก็จะเรียกคืนข้อมูลกลับสู่หน้าจอสถานะของการใช้งานเหมือนเดิม (ควรบันทึกข้อมูลก่อนการใช้คำสั่ง)

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ
2.    การใช้คำสั่ง Hibernate Mode

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ

ควรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Standby mode จะช่วยลดการใช้พลังงานลง ด้วยการตัด หรือลดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  เช่น  Port USB, Sound , Display Card, จอภาพ, Lan, Wireless , CPU,  Mouse  และ Keyboard  ซึ่งลดกำลังไฟฟ้าลงประมาณ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  หลักการทำงาน คือ จัดเก็บสถานะของการใช้งานของโปรแกรมที่ใช้งานขณะนั้นไว้เหมือนเดิม แต่ระบบจะไม่ทำงานบันทึกข้อมูลให้  ฉะนั้นควรทำการบันทึกข้อมูลก่อนการ Standby Mode

การตั้งค่า Standby mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี คือ

1.    การตั้งเวลา Standby Mode อัตโนมัติ
2.    การใช้คำสั่ง  Standby Mode

1. การตั้งเวลา Sleep Mode อัตโนมัติ มีขั้นตอน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. ให้คลิกขวาที่ icon wireless บน Taskbar แล้วเลือก “View Available Wireless Network ดังรูปด้านล่าง

  2. จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Connection ขึ้นมา แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง

    อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง