แผนผังตรวจสอบปัญหาการนำ Notebook มาใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ชุมชน Techno OK

10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

1. สำนักหอสมุดกลาง มีให้บริการ Wi-Fi หรือไม่ ? ตอบ มีและให้บริการตามจุดพื้นที่บริการ

2. จุดพื้นที่บริการ Wi-Fi มีที่ไหนบ้าง ? ตอบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องโถง, อาคาร 2 ชั้น 1-3, อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องบริการปริญญาเอก ห้องประชุมชั้น 5

3. Wi-Fi ห้องสมุด คืออะไร ? ตอบ การเข้าใช้บริการ Internet แบบไร้สาย (Wireless) ของสำนักหอสมุดกลาง

4. มี Notebook แต่เข้าใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ? ตอบ ดูจาก Chart ใน […]