วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน Tablet : Android

howto-wifi-tablet-android

 • เปิดการตั้งค่า
 • แตะไร้สายและเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi
 • เลือก Wi-Fi ให้ on เพื่อเปิด ให้เลือก Network  ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏคำว่า Connected
 • จะปรากฏสัญลักษณ์ ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ
 • เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ) เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบน Tablet : iPad

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน iPad

howto-wifi-tablet-iPad

 • เข้าหน้า Home Screen
 • แตะปุ่ม Settings
 • แตะปุ่ม Wi-Fi
 • แตะปุ่ม Wi-Fi ให้ ON
 • รอสักครู่จะเห็นสัญญาณของ Wireless
 • ให้เลือกสัญญาณ Wireless ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏเครื่องหมาย √ หน้าชื่อ RAMLIWIN
 • กลับมาที่หน้า Home Screen เปิดบราวเซอร์ Safari
 • เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ)
  เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน
 • ถ้าใส่ Username และ Password ถูกต้อง ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที
 • ข้อสังเกต ที่บริเวณด้านบนสุดซ้ายมือของหน้าจอ ที่มีคำว่า iPad ถ้ามีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless สำเร็จจะมีสัญลักษณ์ของ Wireless แสดงให้เห็น

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK