การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

ปัจจุบันสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่ เพื่อรับรองการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักหอสมุดกลาง เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย จากชื่อเดิม RAMLIWIN เปลี่ยนเป็น RU-Campus Wireless Networks ซึ่งเป็นชื่อเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนะนำวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายประเภทไร้สาย เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Window กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 2. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Mac OSX กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 3. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ android กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 4. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ iOS กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

แนวทางในการตอบคำถาม และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการ เรื่อง การเชื่อมต่อ Wi-Fi

howto-wi-fi-problem-001

1. วิเคราะห์ ปัญหาการเข้าใช้เครือข่ายของผู้รับบริการให้แน่ใจว่า ปัญหานั้นเกิดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางหรือไม่ โดยสาเหตุตามลำดับดังนี้

1.1   ถ้าปัญหาเกิดจาก Hardware หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง

 • ให้สังเกตปุ่ม Wi-Fi ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่กดเปิดรับสัญญาณ Wi-Fi แนะนำให้กดปุ่มเปิดสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ
 • แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ใกล้จะหมด

–        แนะนำให้เตรียมชาร์ทแบตเตอรี่มาให้เต็มทุกวัน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เพราะไม่มีปลั๊กไฟให้บริการ สามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้ทุกจุดบริการ ยกเว้นห้องบัณฑิตศึกษา

–        นักศึกษาทุกชั้นปี และบุคคลทั่วไป สามารถใช้บริการที่บริเวณ Wi-Fi Zone for Edutainment
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งมีปลั๊กไฟไว้บริการ สำหรับชาร์ทแบตเตอรี่ในขณะที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

–        ถ้าเป็นนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก สามารถขอใช้บริการห้องบัณฑิตศึกษา ชั้นลอย อาคาร 3 ซึ่งมีปลั๊กไฟบริการชาร์ทแบตเตอรี่ในขณะที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> แนวทางในการตอบคำถาม และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการ เรื่อง การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ความปลอดภัยของ Wi-Fi และการป้องกันภัยของตนเอง จากการใช้ ฟรี Wi-Fi

ความปลอดภัยของ Wi-Fi และการป้องกันภัยของตนเอง จากการใช้ ฟรี Wi-Fi

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของเครือข่ายถูกต้องหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ไม่ควรเข้าใช้
 • ไม่ใช้งาน online banking บน free Wi-Fi
 • ไม่เปิดใช้งาน share file และ การ Log in เข้าใช้เครือข่าย Wireless โดยอัตโนมัติ
 • อัพเดทโปรแกรม ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • ไม่ Log in ค้างไว้ ใช้งาน account ต่างๆ บน free Wi-Fi เช่น Email, Facebook, Twitter ฯลฯ

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Android

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Android

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Android

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน Tablet : Android

howto-wifi-tablet-android

 • เปิดการตั้งค่า
 • แตะไร้สายและเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi
 • เลือก Wi-Fi ให้ on เพื่อเปิด ให้เลือก Network  ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏคำว่า Connected
 • จะปรากฏสัญลักษณ์ ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ
 • เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ) เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

แนะนำก่อนการใช้งาน MAC OS X รุ่น 10.5.3 หรือสูงกว่า iMac ใช้เทคโนโลยี 802.11n Wi-Fi ตามปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการ MAC OS X จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายของสำนักหอสมุดกลางได้ต้องเปิดเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi ไว้ในเครื่อง

วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ MAC OS X กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

 1. ให้คลิกขวาที่ icon wireless บน Taskbar แล้วเลือก “View Available Wireless Network ดังรูปด้านล่าง

 2. จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Connection ขึ้นมา แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง

  อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

แผนผังตรวจสอบปัญหาการนำ Notebook มาใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

25540616_chart-solve-wi-fi_

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง

25540623_cover-story-techno

1. สำนักหอสมุดกลาง มีให้บริการ Wi-Fi หรือไม่ ?
ตอบ มีและให้บริการตามจุดพื้นที่บริการ

2. จุดพื้นที่บริการ Wi-Fi มีที่ไหนบ้าง ?
ตอบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องโถง, อาคาร 2 ชั้น 1-3, อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องบริการปริญญาเอก ห้องประชุมชั้น 5

3. Wi-Fi ห้องสมุด คืออะไร ?
ตอบ การเข้าใช้บริการ Internet แบบไร้สาย (Wireless) ของสำนักหอสมุดกลาง

4. มี Notebook แต่เข้าใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ?
ตอบ ดูจาก Chart ใน Entry ถัดไป (โปรดติดตามตอนหน้า!!)

5. ไปใช้ Wi-Fi ที่จุดบริการ แต่ทำไมเข้า Wi-Fi ไม่ได้ ?
ตอบ ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi โดย..

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> 10 คำถามยอดฮิต การใช้บริการ Wi-Fi ในสำนักหอสมุดกลาง