วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน Tablet : Android

howto-wifi-tablet-android

  • เปิดการตั้งค่า
  • แตะไร้สายและเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi
  • เลือก Wi-Fi ให้ on เพื่อเปิด ให้เลือก Network  ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏคำว่า Connected
  • จะปรากฏสัญลักษณ์ ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ
  • เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ) เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply