การใช้เครื่องสแกนหนังสือ (HP Scanjet N9120)

การใช้เครื่องสแกน (HP Scanjet N9120)

*ชลวิทย์  จิตมาน

เครื่องสแกน คือ อุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่ายตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดฯ ได้นำเครื่องสแกนรุ่น (HP Scanjet N9120) มาใช้ในการสแกนหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด สามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นๆ ได้ทั้งเล่มเสมือนจริงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ โดยที่ไม่ต้องมาค้นคว้าภายในห้องสมุดด้วยตนเอง

ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกน (HP Scanjet N9120)  มีดังนี้

  1. เปิดสวิทช์ power on ที่เครื่องสแกน
  2. คลิ๊กที่ Icon โปรแกรม HP Smart Document Scan Software ที่หน้า Desktop

Icon โปรแกรม HP Smart Document Scan Software

จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การใช้เครื่องสแกนหนังสือ (HP Scanjet N9120)