การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การประดิษฐ์ “กุพฺชก” ดอกไม้จากวรรณคดี

(https://www.youtube.com/watch?v=v5MTJyOLrJk)

“กุพฺชก” เป็นชื่อเรียกดอกกุหลาบจากวรรณคดี เรื่องมัทนะพาธา ในทีนี้จะเสนอวิธีผลิตกุพฺชก หรือดอกกุหลาบจากกระดาษขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประดับงาน หรือตกแต่งสถานที่ที่ต้องการความงามจากดอกกุหลาบขนาดใหญ่ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ