การเชื่อมต่อ Windows 7 กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows 7 กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. เมื่อ Windows 7 ได้รับสัญญาณ Wireless จะปรากฏในส่วนของ Taskbar ด้านล่าง ถ้านำเม้าส์ไปชี้
    จะปรากฏข้อความ “Not connected – Connection are available. ดังรูปด้านล่าง
  2. ให้คลิกที่ icon ของ Wireless บน Taskbar แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง

  3. ขณะนี้ icon ของ Wireless บน Taskbar เมื่อนำเมาส์ไปชี้จะปรากฏข้อความ RAMLIWIN No Internet Connect ดังรูปด้านล่าง (สังเกตว่า icon wireless แสดงสถานะเปลี่ยนไป)
  4. เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้ว Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคลิกที่ปุ่ม Login/Logout ดังรูปด้านล่าง
  5. ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอบน Browser ดังรูปด้านล่าง
  6. สักครู่ icon ของ Wireless บน Taskbar จะเปลี่ยนไป ถ้านำเม้าส์ไปชี้ที่ icon wireless จะปรากฏข้อความ “RAMLIWIN Internet access” ดังรูปด้านล่าง

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply