การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. ให้คลิกขวาที่ icon wireless บน Taskbar แล้วเลือก “View Available Wireless Network ดังรูปด้านล่าง

  2. จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Connection ขึ้นมา แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง

  3. รอสักครู่จะปรากฏสถานการณ์เชื่อมต่อ กับเครือข่าย Wi-Fi (RAMLIWIN) ของสำนักหอสมุดกลางดังรูป ให้ปิดหน้าต่างได้
  4. เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง http://www.lib.ru.ac.th แล้ว Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
    รามคำแหง โดยคลิกที่ปุ่ม Login/Logout ดังรูปด้านล่าง
  5. ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอบน Browser ดังรูปด้านล่าง
  6. สังเกต icon Wireless บน Taskbar จะเปลี่ยนไป ดังรูปด้านล่าง

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply