A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

10 เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน

10tip-save-enegy-it-00

เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ที่มีการใช้ในเกือบทุกสำนักงาน ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานถือเป็นเรื่องที่ได้รับการรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย นอกจากเป็นการประหยัดทรัพยากรโลก ยังเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย ซึ่ง 10 เทคนิคต่อไปนี้ จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไอทีในสำนักงาน และยังสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย

 1. ปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว โดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในตอนกลางคืน และในวันหยุดสุดสัปดาห์ จะประหยัดเงินถึง 2,500 บาทต่อปี และเมื่อปิดเครื่องควรพักเครื่องอย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมง จึงจะเปิดใหม่
  10tip-save-enegy-it-01-closeprinter
 2. ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยงหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที ซึ่งไม่มีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของคอมพิวเตอร์ และควรตั้งเวลาให้คอมพิวเตอร์ปิดจอภาพหรือฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยประหยัดพลังงาน หากลืมเปิดเครื่องทิ้งไว้ หรือละจากคอมพิวเตอร์ไปทำงานอื่นเป็นระยะเวลานาน
  10tip-save-enegy-it-02-closemonitor
 3. ใช้ Sleep mode แทนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนกลางวัน จากการทดสอบคอมพิวเตอร์กับการประหยัดพลังงานของ NECTEC พบว่า การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ มีเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมากเป็นอันดับหนึ่งของการใช้งานพลังงานในสภาวะการทำงาน Mode อื่น
  10tip-save-enegy-it-03-sleepmode
 4. เมื่อทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสาร ควรจะแก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน โดยใช้คำสั่ง Print Preview ตรวจทานก่อนพิมพ์ แทนที่จะแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์หลายๆ ครั้ง เพราะจะทำให้ประหยัดทั้งไฟฟ้า กระดาษ และหมึกพิมพ์
  10tip-save-enegy-it-04-recheckbeforeprint
 5. ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง
 6. ถ้ามีกลุ่มคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อยภายในสำนักงาน ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยเลือกใช้ระบบให้เหมาะสมจะดีกว่าที่บนโต๊ะทำงานของทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ โต๊ะ
  10tip-save-enegy-it-05-sharingcomputer
 7. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี และสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานในเครื่องทำงาน
 8. ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
 9. เมื่อเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงานใหม่ ควรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และ เครื่องพิมพ์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้ เลือกใช้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ ENERGY STAR จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า 55% แม้ในขณะที่เปิดเครื่องค้างไว้ไม่ได้ใช้งาน

  ภาพ : สัญลักษณ์ ENERGY STAR (ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 Energy Star เป็นเวอร์ชั่น 5)
  ภาพ : สัญลักษณ์ ENERGY STAR (ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 Energy Star เป็นเวอร์ชั่น 5)

  ENERGY STAR เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้ใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 20%-30% รวมถึงสินค้าไอทีด้วย ซึ่งสามารถเห็นโลโก้ลดโลกร้อน ENERGY STAR นี้ได้จากคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุค เพาเวอร์ซัพพลาย ระบบทำความเย็น และเมนบอร์ด เป็นต้น

 10. รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์สำนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการเสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น

บรรณานุกรม

 • กนกอร สีแสง. (2556). คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://home.kku.ac.th/praudit/info/handbook_energy.pdf
 • ทรูปลูกปัญญา. (2556). การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/16307-00
 • พิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ. (2547). ทดสอบคอมพิวเตอร์กับการประหยัดพลังงาน. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16186
 • วัชระ มั่งวิทิตกุล. (2544). สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย.
 • THAINEXTSTEP. (2552).  ทำไมต้อง ENERGY STAR ?. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, จาก http://www.thainextstep.com/tips/tips_article.php?articlecat=4&articleid=93

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply