A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

การจัดเรียงวารสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและบริการ (ตอนที่ 1)

ระบบการจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารทั้งวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ

2556-09-19_01-bookshelf

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาวารสารของผู้ใช้บริการ และความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บ/จัดเรียง วารสารขึ้นชั้น และเข้ากล่องให้ถูกต้องของผู้ให้บริการ ฝ่ายวารสารและเอกสาร จึงได้จัดทำระบบการจัดเก็บ/จัดเรียงวารสารทั้งวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ ดังนี้

 1. วารสารภาษาไทย จัดให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาวารสารได้ด้วยตนเอง โดยวารสารภาษาไทยจัดเรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ และ A-Z กรณีชื่อวารสารเป็นภาษาต่างประเทศจัดเรียงตามลำดับอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการจัดเรียงวารสาร ฝ่ายวารสารและเอกสาร ได้กำหนดหมายเลขกำกับวารสาร โดยใช้เลข 3 หลัก ตั้งแต่ 001-999 แทนชื่อวารสาร ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ 001-307 สำหรับวารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน และ 001-682 สำหรับวารสารภาษาไทยฉบับย้อนหลัง ทั้งที่บอกรับ และยกเลิกบอกรับในปีปัจจุบัน
 2. วารสารภาษาต่างประเทศ จัดให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาวารสารได้ด้วยตนเอง โดยวารสารภาษาต่างประเทศจัดเรียงตามลำดับอักษร A-Z เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการจัดเรียงวารสาร ฝ่ายวารสารและเอกสาร ได้กำหนดหมายเลขกำกับวารสาร โดยใช้เลข 3 หลัก ตั้งแต่ 001-999 แทนชื่อวารสาร ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ 001-106 สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน และ 001-714 สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับย้อนหลัง ทั้งที่บอกรับ และยกเลิกบอกรับในปีปัจจุบัน
 3. ติดหมายเลขกำกับวารสาร โดยเรียงลำดับชื่อวารสารตามอักษร ก-ฮ และ A-Z ที่มุมด้านล่างซ้ายของตัวเล่มวารสาร ที่มีบริการทั้งหมดในฝ่ายวารสารและเอกสาร ตามลำดับหมายเลข 001-682 สำหรับวารสารภาษาไทย และ 001-714 สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศ กรณีมีรายชื่อวารสารใหม่เพิ่มให้ใช้วิธีแทรกหมายเลข โดยเรียงตามอักษรตรงหมายเลขใดให้แทรกตรงหมายเลขนั้น เช่น 166/
 4. วารสารฉบับปัจจุบันทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ หลังจากติดหมายเลขกำกับรายชื่อวารสารที่ตัวเล่มวารสารแล้ว วารสารฉบับปัจจุบัน จะนำไปใส่ปกพลาสติก โดยที่ปกพลาสติกจะติดเลขกำกับวารสารฉบับปัจจุบัน ชื่อวารสาร เลขกำกับวารสารฉบับย้อนหลัง

  2556-09-19_02-journal2556-09-19_03-journal2556-09-19_04-journal

 5. ติดหมายเลขลำดับวารสารฉบับปัจจุบัน ฉบับย้อนหลังที่มีให้บริการในฝ่ายวารสารและเอกสาร ที่ชั้นวารสาร เพื่อจะได้จัดวารสารขึ้นชั้นให้ตรงกัน ง่ายแก่การจัดเรียงและการตรวจสอบ
  2556-09-19_05-journal
 6. ติดป้ายรายชื่อวารสารกำกับที่ด้านข้างชั้นของวารสารที่ปรากฎชื่อตามป้ายและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ดีของผู้ใช้

  2556-09-19_06-journal2556-09-19_07-journal

ฝ่ายวารสารและเอกสาร
ชุมชน ร่วมใจบริการ

Leave a Reply