การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 1)

วิธีที่ 1 ลบไฟล์ขยะออกจากระบบปฏิบัติการเป็นประจำ

การลบไฟล์ขยะ ออกจากระบบปฏิบัติการ Windows 7 ทำได้ดังนี้

    1. คลิก Start
    2. พิมพ์ %temp% ในช่องว่างและกด enter
      ลบไฟล์ขยะ ออกจากระบบปฏิบัติการ

  1. ลบไฟล์ขยะที่ระบบปฏิบัติการ สร้างขึ้นมา
    ลบไฟล์ขยะ ออกจากระบบปฏิบัติการ

การลบไฟล์ขยะทำให้ระบบปฏิบัติการ มีความเร็วมากขึ้น เพราะ Windows จะสร้างไฟล์ขยะใน Folder (โฟลเดอร์) ชื่อ Temp โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดใช้โปรแกรม เมื่อใช้งานโปรแกรมบ่อยครั้งโดยไม่มีการลบออก ทำให้มีไฟล์ขยะเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้ช้าลง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply