การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 2)

วิธีที่ 2 ไม่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้หน้า Desktop (เดสก์ทอป)

สามารถทำได้ด้วยการตรวจเช็ค ขนาดของไฟล์ข้อมูล บนหน้า Desktop (เดสก์ทอป) ดังนี้

  1. เลือก Folder ที่เราต้องการเช็ค
   ตรวจเช็ค ขนาดของไฟล์ข้อมูล บนหน้า Desktop

 1. คลิกขวา Folder ที่ถูกเลือก และคลิกที่ Properties
  ตรวจเช็ค ขนาดของไฟล์ข้อมูล บนหน้า Desktop (เดสก์ทอป)
 2. หลังจากคลิกขวาจะแสดงจำนวนไฟล์ จำนวนโฟลเดอร์ย่อย และขนาดของไฟล์ที่ Folder เก็บข้อมูลไว้
  ตรวจเช็ค ขนาดของไฟล์ข้อมูล บนหน้า Desktop (เดสก์ทอป)

เมื่อทำการลบไอคอนที่ไม่จำเป็น หรือลบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ออกจากหน้า Desktop แล้ว จะทำให้ระยะเวลาหลังจากเปิดเครื่องจนพร้อมใช้งาน Windows รวดเร็วขึ้น เพราะทุกครั้งที่เปิดเครื่องเพื่อเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการจะ Run ไอคอนบนหน้า Desktop การมีไอคอนจำนวนมาก หรือมีไฟล์ที่มีขนาดใหญ่บนหน้า Desktop จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องช้า

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply