การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 5)

วิธีที่ 5 ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรม ประเภท Browser (บราวเซอร์)

ขั้นตอนการลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรม ประเภท Browser (บราวเซอร์) เช่น Internet Explorer, Google Chrome และ Mozilla Firefox

 • สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Internet Explorer

  1. คลิก Tool
  2. เลือกคลิก Internet Option
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Internet Explorer
  3. เลือก Advanced
  4. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Security
  5. คลิกถูกในช่อง Empty Temporary Internet File
  6. คลิก OK

   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Internet Explorer

 • สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Google Chrome

  1. เลือก Customize
  2. เลือก Setting
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Chrome
  3. คลิก Show advanced setting
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Chrome
  4. คลิก Clear browsing data
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Chrome
  5. เลือก the past hour
  6. เลือก Clear browsing data
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Chrome
 • สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Mozilla Firefox

  1. เลือก เครื่องมือ (Tool)
  2. เลือกล้างประวัติเมื่อเร็วๆนี้ (Clear Recent History)
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Firefox
  3. เลือกชั่วโมงที่แล้ว
  4. คลิกล้างทันที
   ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต Firefox

การเรียกใช้เว็บไซต์ต่างๆ Browser จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลมากเก็บไว้บนเครื่องก่อน จากนั้นถ้าเลิกใช้งาน ไฟล์เหล่านี้จะค้างในเครื่องหรือเรียกว่าเป็นขยะนั่นเอง และอาจมีไวรัสแฝงเข้ามาในระบบปฏิบัติการด้วย การล้างขยะเหล่านี้จึงลดปัญหา ของไวรัสที่แฝงมากับอินเตอร์เน็ต และทำให้การเรียกใช้งานระบบปฏิบัติ และ Browser มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply