การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 4)

วิธีที่ 4 ลงโปรแกรมเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

ให้ทำการลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. คลิก Start
  2. คลิก Control Panel
    ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ
  3. คลิกที่ Uninstall a Program
    ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ
  4. คลิกขวาโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้งาน และ Uninstall
    ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ

การลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทำให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น เพราะโปรแกรมจะทำการจองพื้นที่ของ RAM และ CPU ไว้ เพื่อพร้อมในการรัน โปรแกรมขึ้นมา จึงสามารถทำให้ประหยัดทรัพยากร ของ RAM และ CPU

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply