โปรแกรม MacKeeper

MacKeeper หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 911 bundle เป็นโปรแกรมที่ถูกใช้งานบนระบบปฏิบัติการ OSX ในตระกูล Macintosh หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple นั่นเอง

หน้าตาของโปรแกรม MacKeeper ก่อนการติดตั้งเข้าในระบบ

ภาพที่ 1 หน้าตาของโปรแกรม MacKeeper ก่อนการติดตั้งเข้าในระบบ

MacKeeper เป็นโปรแกรมที่ล่อลวงให้ผู้ใช้งานได้เห็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ,ทำความสะอาดขยะในระบบ และป้องกันไวรัสต่างๆ จากการติดตั้งโปรแกรมนี้ แต่แท้จริงแล้วเมื่อทำการติดตั้งเข้าในระบบ จะทำให้ระบบทำงานช้าลง และเมื่อเปิด Internet Browser ต่างๆ จะทำให้มี Pop-Up ขึ้นตลอดเวลา สร้างความรำคาญต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก จึงบ่งบอกได้ว่า MacKeeper เป็นโปรแกรมประเภทมัลแวร์นั่นเอง

ภาพ 2 Mackeeper สแกนขยะในระบบและจุดเสียต่างๆ ในระบบเรียบร้อย และแจ้งข้อมูลที่ เสียหาย ซึ่ง MacKeeper จะทำการแก้ไขให้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระเงิน

ภาพ 2 Mackeeper สแกนขยะในระบบและจุดเสียต่างๆ ในระบบเรียบร้อย และแจ้งข้อมูลที่
เสียหาย ซึ่ง MacKeeper จะทำการแก้ไขให้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระเงิน

การถอนการติดตั้ง MacKeeper ถ้าไม่มีการถอนการติดตั้งอย่างถูกวิธี อาจทำให้ MacKeeper ยังคงอยู่ในระบบ และอาจทำให้การถอนการติดตั้งนั้นยากขึ้น ดังนั้น คณะผู้จัดทำจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงแนะนำวิธีการในการถอนการติดตั้งอย่างถูกวิธี ดังนี้

 1. คลิกเลือก Finder
 2. คลิกเลือก Application

  ภาพที่ 3 ขั้นตอนการลบ โปรแกรม MacKeeper ชั้นตอนที่ 1 และ 2

  ภาพที่ 3 ขั้นตอนการลบ โปรแกรม MacKeeper ชั้นตอนที่ 1 และ 2

 3. คลิกขวา Icon MacKeeper แล้วเลือก Move to Trash

  ภาพที่ 4 ขั้นตอนการลบ โปรแกรม MacKeeper ชั้นตอนที่ 3

  ภาพที่ 4 ขั้นตอนการลบ โปรแกรม MacKeeper ชั้นตอนที่ 3

 4. คลิกเลือก I don’t need  this software
 5. คลิก Uninstall MacKeeper
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการลบ โปรแกรม MacKeeper ชั้นตอนที่ 4 และ 5

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการลบ โปรแกรม MacKeeper ชั้นตอนที่ 4 และ 5

การติดตั้งโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ควรศึกษาให้ดีก่อนติดตั้ง ว่านำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หรือเป็นผลร้ายกับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งานเอง คณะผู้จัดทำจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่า การจัดการความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ OSX เพื่อนำไปใช้จัดการระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply