การป้องกัน และถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster (ตอนที่ 3)

วิธีป้องกัน Baidu PC Faster ติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์

 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบน Desktop และเลือก New / Text Documents เพื่อสร้างไฟล์ใหม่บนพื้นจอ

  เลือก Text Document เพื่อทำการสร้างไฟล์ ป้องกันโปรแกรม Baidu PC Faster

  ภาพ 8 เลือก Text Document เพื่อทำการสร้างไฟล์ ป้องกันโปรแกรม Baidu PC Faster

 2. หลังจากคลิก Text Document จะได้ ไฟล์ชื่อ New Text Document บน Desktop
  Icon New Text Document ถูกสร้างในหน้า Desktop

  ภาพ 9 Icon New Text Document ถูกสร้างในหน้า Desktop

 3. คลิกเพื่อสร้างข้อความ หลังจากนั้นให้นำข้อความชุดด้านล่างใส่เข้าไปในไฟล์ Text Document
  echo NoBaidu > “%ProgramFiles%\Baidu”
  echo NoBaidu > “%ProgramFiles%\Baidu Security”
  echo NoBaidu > “%ProgramFiles%\Hao123″echo NoBaidu > “%ProgramFiles(x86)%\Baidu”
  echo NoBaidu > “%ProgramFiles(x86)%\Baidu Security”
  echo NoBaidu > “%ProgramFiles(x86)%\Hao123″echo NoBaidu > “%AppData%\Baidu”
  echo NoBaidu > “%AppData%\Baidu Security”
  echo NoBaidu > “%AppData%\Hao123″echo NoBaidu > “%LocalAppData%\Baidu”
  echo NoBaidu > “%LocalAppData%\Baidu Security”
  echo NoBaidu > “%LocalAppData%\Hao123″echo NoBaidu > “%ProgramData%\Baidu”
  echo NoBaidu > “%ProgramData%\Baidu Security”
  echo NoBaidu > “%ProgramData%\Hao123″

  บันทึกไฟล์ที่สร้าง เพื่อป้องกันโปรแกรม Baidu PC Faster

  ภาพ 10 บันทึกไฟล์ที่สร้าง เพื่อป้องกันโปรแกรม Baidu PC Faster

 4. หลังจากนั้นให้กดปิดไฟล์ และให้กด Rename ให้ตั้งชื่อว่า NoBaidu.BAT ตัวระบบก็จะถามว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้คลิก Yes

  เปลี่ยนชื่อไฟล์ เดิม New Text Document เป็น Nobaidu.bat

  ภาพ 11 เปลี่ยนชื่อไฟล์ เดิม New Text Document เป็น Nobaidu.bat

 5. จะได้ไฟล์ NoBaidu.BAT ให้ดับเบิลคลิก  หลังจากนั้นระบบจะสร้างหรือจำลองไฟล์หลอก เหมือนมี Baidu PC Faster เอาไว้ในเครื่อง หลังจากนั้นให้ลบไฟล์นี้ทิ้งได้

  จะได้ไฟล์ Nobaidu.bat ไว้ป้องกันโปรแกรม Baudu PC Faster

  ภาพ 12 จะได้ไฟล์ Nobaidu.bat ไว้ป้องกันโปรแกรม Baudu PC Faster

ขณะนี้ผู้พัฒนาโปรแกรม Baidu PC Faster ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่น 5 ซึ่งแก้ไขและพัฒนาให้ใช้งานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ และได้ตัดฟีเจอร์ในการบันเดิลโปรแกรมฟรีต่างๆ ออกแล้ว แต่คงต้องใช้เวลากว่าจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานกลับมาใช้โปรแกรม Baidu PC Faster

ดังนั้น จากขั้นตอนวิธีการป้องกันและถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster ออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้น ผู้จัดทำหวังว่าจะนำไปใช้ในการป้องกันและถอนการติดตั้งอย่างถูกวิธีให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งานให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากขั้นตอน วิธีการป้องกันและถอนโปรแกรม Baidu PC Faster ออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้น ผู้จัดทำหวังว่า จะนำไปใช้ในการป้องกันและถอนการติดตั้งอย่างถูกวิธีให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งานให้กลับมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ผู้พัฒนาโปรแกรม Baidu PC Faster ได้มีการแก้ไขและพัฒนาให้ใช้งานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ แต่คงต้องใช้เวลากว่าจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกลับมาใช้ โปรแกรม Baidu PC Faster ที่ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ เป็นเวอร์ชั่น 5 และได้ตัดฟีเจอร์ในการบันเดิลโปรแกรมฟรีต่างๆ ออก

——————————————————————————–

หมายเหตุ :
บันเดิล หมายถึง การแฝงตัวมากับโปรแกรมของผู้ใช้งาน เมื่อมีการติดตั้ง โปรแกรมที่แฝงตัวมาอาจติดตั้งโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ใช้งานไม่ทันสังเกตุหรือคัดเลือก

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply