บริการ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการติดตั้งบน Google Chrome

บริการ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ Proxy Server สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database ประกอบด้วย e-Journals, e-Books, e-Theses, e-News และ Trial) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ

โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน “อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)” สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://register.ru.ac.th/ หรือ http://10.4.52.20/

 

ข้อตกลงในการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้สำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูล Reference Database เท่านั้น
 2. ผู้ใช้ต้องยกเลิกค่า Proxy Server เมื่อเลิกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) ในแต่ละครั้ง
 3. ห้ามแจกจ่าย User name และ Password ของตนเองให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด
 4. ห้ามใช้โปรแกรมอัตโนมัติดาวน์โหลดเอกสาร และไม่ดาวน์โหลดเอกสารปริมาณมากในขณะที่ใช้ Proxy Server
 5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจที่จะระงับหรือยุติการให้บริการการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง
 6. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

วิธี Set up ใช้งาน Proxy Server เพื่อเข้าใช้ Reference Databases ด้วยโปรแกรม Google Chrome

 1. เปิดโปรแกรม Google Chrome คลิกที่เมนู “กำหนดค่าและควบคุม Google Chrome”  จากนั้นคลิกที่ “การตั้งค่า” ดังรูป
  กำหนดค่าและควบคุม Google Chrome
 2. หลังจากคลิก “การตั้งค่า” จะมี Tab ใหม่ชื่อ การตั้งค่า แสดงขึ้นในหน้าต่างโปรแกรม Google Chrome
 3. ในหน้าจอของ Tab การตั้งค่า ให้คลิกที่ “แสดงการตั้งค่าขั้นสูง…” ดังรูป
  แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. คลิกที่ “แสดงการตั้งค่าขั้นสูง…” จะปรากฏหัวข้อ “เครือข่าย” ให้คลิกที่ “เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี่…”จะปรากฏหน้าต่าง Internet Properties แสดงขึ้นมา ดังรูป
  เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี่
 5. ในหน้าต่าง Internet Properties ให้คลิกที่ปุ่ม LAN settings ในส่วนของ Local Area Network (LAN) Settings จะปรากฏหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings แสดงขึ้นมา
  หน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings
 6. ในหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings ให้กำหนดค่า Proxy Server ดังนี้
  กำหนดค่า Proxy Server

  • คลิกเลือก Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections)
  • ในช่องว่างหลัง Address : เติมข้อความ “202.41.171.9”
  • ในช่องว่างหลัง Port : เติมข้อความ “2086”
  • คลิกเลือก Bypass proxy server for local addresses
  • คลิกปุ่ม OK ทั้งหมด
 7. Restart โปรแกรม Chrome ด้วยการปิดโปรแกรม Chrome และเปิดโปรแกรม Chrome ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเรียกใช้งานเว็บต่างๆ จะปรากฏหน้าต่าง “ตรวจสอบความถูกต้อง 202.41.171.9:2086” ให้ใส่ “ชื่อผู้ใช้:” (Username) และ “รหัสผ่าน” (Password) เพื่อพิสูจน์สิทธิการใช้งาน ดังรูป
  ปรากฏหน้าต่าง “ตรวจสอบความถูกต้อง 202.41.171.9:2086”

  • ใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน “อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)” สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://register.ru.ac.th/ หรือ http://10.4.52.20/
  • การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน “อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)” ครั้งแรก ต้องลงทะเบียนจากอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8. เปิดเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ http://www.lib.ru.ac.th เพื่อใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database ประกอบด้วย e-Journals, e-Books, e-Theses, e-News และ Trial) ต่อไป
  เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ

 1. พบปัญหา หรือสอบถามการใช้งาน Proxy Server
  ติดต่อ คุณสุชล แก้วประทุม โทร. 02-310-8635
  e-Mail: admin@lib.ru.ac.th
 2. ลืม User name และ Password เพื่อใช้งาน “อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)”
  ติดต่อ ศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ โทร. 02-310-8800 ต่อ 2244

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ KM เรื่อง บริการ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการติดตั้งบน Google Chrome คลิกที่นี่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply