การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF

โปรแกรม Flip PDF เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสือ E-Book  Online โดยมีหลักการทำดังนี้

จัดทำเอกสารต้นฉบับ > แปลงไฟล์ที่จัดทำต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF > นำไฟล์ PDF เข้าสู่โปรแกรม PDF เพื่อเปลี่ยน E-Book > เผยแพร่ E-Book ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการ

ขั้นตอนในการทำ E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF มีดังนี้

  1. สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF
  2. สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF
  3. ใช้คำสั่งเบื้องต้นปรับแต่ง E-Book ด้วยโปรแกรม Filp PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ KM เรื่อง การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF ในรูปแบบไฟล์ pdf คลิกที่นี่

*****************************************************************

1. สร้างต้นฉบับให้สมบูรณ์จากโปรแกรม MS Word , MS PowerPoint , Pages , Keynote และทำการแปลงไฟล์เป็น PDF

1.1 วิธี Save ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Pages ให้เป็นไฟล์ PDF มีขั้นตอนดังนี้

1.1.1) เมื่อเปิดสร้างไฟล์ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิ๊กไปที่เมนู File
1.1.2) เลือก Export To >> PDF ตามรูป
เลือก Export To >> PDF ตามรูป
1.1.3) เลือกระดับความละเอียดของไฟล์ต้นฉบับ Image Quality (Best คือระดับที่มีความละเอียดสูงสุดขนาดไฟล์ที่แปลงเป็น PDF จะมีขนาดใหญ่ที่สุด) และเลือก Next…
เลือกระดับความละเอียดของไฟล์ต้นฉบับ Image Quality
1.1.4) สร้างชื่อไฟล์ที่ต้องการให้แปลงเป็น PDF ที่ Save As
1.1.5) กดปุ่ม Export จะได้ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ PDF
กดปุ่ม Export จะได้ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ PDF

1.2 วิธี Save ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม MS Word ให้เป็นไฟล์ PDF มีขั้นตอนดังนี้

1.2.1) เปิดสร้างไฟล์ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์ที่ต้องการ Save ไฟล์เป็น PDF

1.2.2) เข้าคำสั่งแฟ้ม เลือก บันทึกเป็น
เข้าคำสั่งแฟ้ม เลือก บันทึกเป็น

1.2.3) ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ PDF และเลือกบันทึกชนิด เป็น PDF ตามภาพ และกดตกลง
ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ PDF

* เมื่อได้ไฟล์ต้นฉบับที่เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำ E-book  ต่อไป

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

2. สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF

2.1 ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรม Flip PDF ตามภาพ
ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรม Flip PDF ตามภาพ

2.2 จะเข้าสู่โปรแกรม Flip PDF ดังภาพนี้ ให้เลือก Create New Project  >> New Project เพื่อสร้าง E-book ใหม่
เข้าสู่โปรแกรม Flip PDF

2.3 กดเลือกที่คำว่า Browse… เพื่อทำการเปิดไฟล์ PDF ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในข้อ 1. เพื่อทำ E-book

2.4 Quality Detail คือปรับขนาด และคุณภาพของ E-book ที่ต้องการสร้าง โดย Best Quality , Largest file size คือคุณภาพที่ดีที่สุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กด Import Now

2.5 เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กด Import Now

2.6 เมื่อทำการ Import ไฟล์เรียบร้อยแล้วจะขึ้นภาพดังต่อไปนี้
เมื่อทำการ Import ไฟล์เรียบร้อยแล้ว

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

3. คำสั่งเบื้องต้นในการปรับแต่ง E-Book ด้วยโปรแกรม Filp PDF

3.1 Switch to mobile mode คือ คำสั่งเพื่อปรับรูปแบบให้เห็นในโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ IOS and Android Phone
Switch to mobile mode

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Switch to mobile mode

3.2 Neat จะเป็นการเลือก Templates ตามความต้องการ
Neat จะเป็นการเลือก Templates ตามความต้องการ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Neat

3.3 Language คือปรับภาษาตามความต้องการของผู้ใช้
Language
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Language

3.4 คำสั่งการต่างๆในการเปิดดู E-book ที่สร้างไว้จากโปรแกรม Flip PDF

3.4.1 Zoom in คือ การขยายตัวหนังสือ E-Book ให้ใหญ่ขึ้น
3.4.2 Backward คือ การเปิดหน้าย้อนกลับจากปัจจุบัน 1 ครั้ง
3.4.3 First คือ การเปิดหน้าแรกของ E-Book
3.4.4 Previous Page คือ การเปิดหน้าถอยหลัง 1 หน้า
3.4.5 Next Page คือ การเปิดหน้าถัดไป 1 หน้า
3.4.6 Last คือ การเปิดหน้าสุดท้ายของ E-book
3.4.7 Forward คือ การเปิดหน้าขั้นไปจากปัจจุบัน 1 ครั้ง
3.4.8 Print คือ สั่ง Print กระดาษ จากE-book
3.4.9 Share คือการส่ง E-book ให้ผู้อื่น
3.4.10 Help คือ คำสั่งช่วยเหลือการทำงานของโปรแกรม
3.4.11 Enable FullScreen / Disable FullScreen ปรับ E-book ให้เต็มหน้าจอ / ลดหน้าจอ
คำสั่งการต่างๆในการเปิดดู E-book ที่สร้างไว้จากโปรแกรม Flip PDF

3.5 ทำการตีพิมพ์รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเลือกไฟล์ที่เป็นนามสกุล

3.5.1 เลือก Publish  จะเจอรูปแบบในการตีพิมพ์ E-book ดังนี้

– flash/html เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์
– exe Format เพื่อใช้ในรูปแบบ offline
– Email to เป็นการส่ง E-book ให้ผู้รับทาง E-mail
– FTP Sever คือ การ upload E-book ลงใน Sever ฐานข้อมูล
– Mac App แปลง E-book เป็น Mac Application
– Screensaver แปลง E-book เป็นรูปแบบ Screensaver
– Plug-in for Joomla , WordPress and Drupal คือ การติดตัด E-book  ในรูปแบบ Plug-in สำหรับโปรแกรม Joomla WordPress หรือ Drupal
– CD /DVD ทำการไรท์เก็บ และเปิดอ่านข้อมูลในรูปแบบ CD-Rom / DVD
เลือก Publish จะเจอรูปแบบในการตีพิมพ์ E-book ดังนี้

ตัวอย่าง E-book ที่ทำการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว (เผยแพร่บนเว็ปไซต์ http://www.lib.ru.ac.th)
ตัวอย่าง E-book ที่ทำการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ KM เรื่อง การสร้าง E-book Online ด้วยโปรแกรม Flip PDF ในรูปแบบไฟล์ pdf คลิกที่นี่
ผู้จัดทำ นายกษิดินทร์ เศวตชาติ
งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ
วันที่ 6 ธันวาคม 2559

งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขนุการ
ชุมชน คิดดี ทำดี มีสุข

Leave a Reply