การ Update Java เพื่อใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium

การเข้าใช้งาน Web Management Report เพื่อดูสถิติต่าง ๆ ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมจาวา (Java) จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ปัญหาที่พบบ่อย คือ โปรแกรม Java มีการอัพเดทอยู่เสมอ ส่งผลให้ Web Management Report ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากการเข้าใช้งานต้องใช้ Java เวอร์ชั่นใหม่ ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าต้องมีการ Update Java คือ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าสู่หน้า Web Management Report  ได้ หรือเมนูในด้านข้างไม่ปรากฏ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการ Update Java ดังนี้

  1. เมื่อเข้า Web Management Report มีข้อความว่า Your Java version is out of date แสดงว่า Java ที่ติดตั้งที่เครื่องล้าสมัยแล้ว ต้องมีการติดตั้ง version ใหม่ โดยเลือกที่ Update จากนั้นเว็บไซต์ Java จะปรากฏขึ้นต้องมีการติดตั้ง version ใหม่ โดยเลือกที่ Update

 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ Java เลือก Free Java Download
  เข้าสู่เว็บไซต์ของ Java เลือก Free Java Download
 2. เลือก Agree and Start Free Download เพื่อเริ่มการดาว์โหลดโปรแกรม
  เลือก Agree and Start Free Download เพื่อเริ่มการดาว์โหลดโปรแกรม
 3. ในส่วนด้านล่างของจอจะปรากฏเมนู ดังภาพ ให้เลือก Run
  ด้านล่างของจอจะปรากฏเมนู ดังภาพ ให้เลือก Run
 4. เลือก Install เพื่อเริ่มติดตั้ง Java
  เลือก Install เพื่อเริ่มติดตั้ง Java
  ระบบจะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้งโปรแกรม
 5. โปรแกรมจะถามว่าต้องการใช้งานเว็บไซต์ Yahoo เป็นหน้าแรก และ Search engine หรือไม่ ให้เลือก Do not update browser setting จากนั้นคลิก Next โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งต่อ
  เลือก Do not update browser setting จากนั้นคลิก Next
  โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้ง
  โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง
 6. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ You have successfully installed java ดังภาพ คลิก Close
  จะปรากฏข้อความ You have successfully installed java
 7. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้า verify Java คลิก verify Java version เพื่อให้ Java version ใหม่ทำงาน (ขั้นตอนนี้อาจจะปรากฏเป็นบางเครื่อง)
  ปรากฏหน้า verify Java คลิก verify Java version
 8. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ถามว่าต้องการใช้งาน Java นี้หรือไม่ เลือก Run
  ปรากฏหน้าต่าง ถามว่าต้องการใช้งาน Java นี้หรือไม่ เลือก Run
 9. สามารถเข้าใช้งาน Web Management Report ได้ตามปกติ หากยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
  • ปิด Browser แล้วเข้า Web Management Report อีกครั้ง
  • Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ และทดลองเข้าใหม่อีกครั้ง

*** สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ระหว่างการ Update Java อาจจะปรากฏหน้าต่าง ให้ถอนการติดตั้ง Java version เก่าออก ให้เลือก Next และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply