การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

  1. ให้คลิกขวาที่ icon wireless บน Taskbar แล้วเลือก “View Available Wireless Network ดังรูปด้านล่าง

  2. จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Connection ขึ้นมา แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง

    อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Windows XP กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง