การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 4)

วิธีที่ 4 ลงโปรแกรมเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

ให้ทำการลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. คลิก Start
  2. คลิก Control Panel
    ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ
  3. อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 4)