การ Free Records

25520909_km02

เคยไหมค่ะ อยู่ ๆ ก็มีคนมาถามว่าหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถ update ได้ ผู้ที่ถามไม่ใช่ชาว catalog เท่านั้น มีเพื่อนร่วมงานจากฝ่ายบริการด้วย ใหม่ ๆ ดิฉันก็งงค่ะ คิดว่าหนังสือเล่มนั้นมีข้อผิดพลาดจากการทำงานของเรา หรือว่าระบบ จนในที่สุดก็พบคำตอบ มาดูคำเฉลยกันนะ
อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การ Free Records