การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)

การตั้งค่า Standby หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7

Sleep: เป็นสถานการณ์ประหยัดพลังงานที่คอมพิวเตอร์สามารถกลับมาทำงานในแบบการใช้พลังงานเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว (โดยปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที) ในกรณีที่เราต้องการที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้ง สำหรับการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะ Sleep ก็จะหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที และพร้อมที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อเราต้องการให้เครื่องเปิดขึ้นมาทำงานต่อ

[…]

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 1)

การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์

พลังงานเป็นเรื่องทุกคนบนโลกนี้ต้องตระหนัก เพราะพลังงานที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเหลือน้อยลงทุกวัน ดังนั้น เราควรร่วมแรงร่วมใจกัน คนละเล็กน้อย จะมีพลังงานเหลือให้ลูกหลานใช้ภายหน้า และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐประหยัดอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรณรงค์ให้มีนโยบายประหยัดการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลดีกับมหาวิทยาลัย คือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหลายล้านบาท และปลูกจิตสำนักให้บุคลากรและลูกศิษย์ช่วยกันประหยัดพลังงาน

สำนักหอสมุดกลางฯ ใช้ พลังงานกับอุปกรณ์ทำความเย็น (Air Aircondition) อุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ลิฟท์ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น

เพื่อตอบรับนโยบาย สำนักหอสมุดกลางฯ เริ่มจากปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ณ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ตามมาด้วยโครงการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (ดูจากการเปรียบเทียบด้านล่าง จะเห็นว่าใช้กำลังไฟฟ้า watt ต่ำลง) เช่น CPU ของยี่ห้อ Intel รุ่น Core i3 และ i5 ซึ่ง CPU รุ่นใหม่นี้จะใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีการประมวลผล […]