A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

1.การสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ให้บริการต้องเผชิญหน้า?? กับผู้รับบริการเพื่อทำการสัมภาษณ์และสอบถามถึงความต้องการ เพื่อให้ได้แนวทางในการวิเคราะห์คำถาม และหาแหล่งคำตอบ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เป็นการกำหนดหรือตีความว่า อะไรคือสารสนเทศที่ผู้รับบริการต้องการ นอกจากนี้ ยังเป็นการให้คำอธิบายที่ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงประโยชน์ที่จะได้ และข้อจำกัดที่อาจพบในการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (อโณชา แสงดาว, 2551, หน้า 15)

2.การวิเคราะห์คำถาม หลังจากที่ได้ทำการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้รับบริการ ในขั้นตอนถัดมาจะเป็นการนำประเด็นคำถามมาวิเคราะห์ ซึ่งแยกประเภทของคำถามได้ ดังนี้ (พิมลพรรณ เรพเพอร์, 2544, หน้า 69)

2.1 แยกตามเนื้อเรื่องหรือหัวข้อวิชาอย่างกว้าง ๆ

2.2 แยกตามประเภทของแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ

2.3 แยกตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของผู้ถาม

2.4 แยกตามแหล่งสารสนเทศที่ใช้หาคำตอบ

2.5 แยกตามชนิดของคำถามที่บรรณารักษ์ได้รับ

3. การแสวงหาแหล่งคำตอบ เมื่อมีการวิเคราะห์ รวบรวม หรือประมวลคำถามของผู้รับริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับถัดมาเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ผู้ให้บริการจะต้องรู้ แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะสามารถค้นหาคำตอบได้ เช่น สามารถค้นหาสารสนเทศได้จาก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำสารสนเทศที่มีคุณค่าและตรงกับความต้องการนำเสนอต่อผู้รับบริการ เพื่อประเมินว่าสารสนเทศนั้นตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความรู้ ความชำนาญในการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ใช้ได้อีกทางหนึ่ง

บรรณานุกรม

พิมลพรรณ เรพเพอร์. (2544). บริการตอบคำถามและบริการสารนิเทศเพื่อช่วยการค้นคว้า. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อโณชา แสงดาว. (2551). คู่มือปฏิบัติงานการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า.ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ, สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยพิเศษ
ชุมชน ขอค้นด้วยคน

5 comments to กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

 • avatar sutamart

  ฝาก comment ให้ด้วยนะคะ จริงๆ แล้วเนื้อหาของการบริการตอบคำถามยังมีอีกเยอะ และเทคนิคการสืบค้นยังมีอีกมากมาย จะพยายามรวบรวมเทคนิคต่าง ๆ มาทยอยเล่าสู่กันฟังค่ะ

 • avatar plernpit

  ขอบคุณค่ะคอยติดตามเทคนิคการสืบค้นอยู่นะค่ะ

 • avatar yaowalak

  จะคอยติดตามเรื่องราวดีๆ จากชุมชน”ขอค้นด้วยคน”
  อยากสืบค้นเก่งๆ ค่ะ

 • ปกติที่ทำอยู่ คือ เมื่อมีคำถามในใจ
  จะวิเคราะห์เลือกคำคีเวิร์ดจากสิ่งที่ต้องการ (ซึ่งปนอยู่ในคำถาม) แล้วก็ลงมือค้นเลย
  เพราะมีระบบฐานข้อมูล และก็มีคอมพิวเตอร์คอยช่วยเหลือค่ะ :-)

 • avatar yaowalak

  เห็นด้วยกับ คห. monchu
  เราต้องรู้ Keyword ที่เราต้องการเป็นอันดับแรกก่อน
  แล้วใส่ Keyword ในช่องค้นหา ได้ผลลัพธ์ออกมา รู้แล้วหล่ะ ว่ามีสิ่งที่เราต้องการมีอยู่ในระบบแล้ว
  แต่จะกรองสิ่งที่เราต้องการจริงๆ จากผลลัพธ์ตอนแรกอีกครั้งหนึ่งจากระบบด้วยการกำหนด Key word ใหม่อีกตัว
  ที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่เราต้องการจริงๆ
  รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร? กำหนด Key word ได้ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง…

  ฝากเป็นเรื่องต่อๆ ไปของชุมชน
  เราน่าจะคุยกันเรื่อง เทคนิคการกำหนด”Key word” อย่างไร? ค้นอย่างงั้ย ก็เจอกันบ้างนะค่ะ…

Leave a Reply