การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)

การตั้งค่า Hibernate Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Hibernate  mode  ช่วยลดการใช้พลังงานลง ประมาณ 95  เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  โดยจะตัดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพมากในการประหยัดพลังงาน พอๆ กับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   ก่อนทำคำสั่งไม่ต้องปิดโปรแกรมที่เรากำลังใช้งาน เพราะการ Hibernate mode จะทำการบันทึกสถานะการใช้งานของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะนั้นไว้ (ต้องมีพื้นที่ว่างของ Harddisk เพียงพอ) แล้วระบบจะทำการ Shut Down เอง เมื่อต้องการกลับเข้าสู่ระบบปกติก็จะเรียกคืนข้อมูลกลับสู่หน้าจอสถานะของการใช้งานเหมือนเดิม (ควรบันทึกข้อมูลก่อนการใช้คำสั่ง)

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ
2.    การใช้คำสั่ง Hibernate Mode

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ

ควรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้

–    คลิก Start -> Control Panel -> Appearance and Themes -> Display จะปรากฏดังรูปที่ 5 คลิกตามลำดับหมายเลข

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP

รูปที่ 5

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP

รูปที่ 6 และ รูปที่ 7

 

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP

รูปที่ 8

2.    การใช้คำสั่ง  Hibernate  Mode  มีขั้นตอนดังนี้

–    คลิก Start -> Shut  Down  จะปรากฏดังรูปที่ 8 หรือ รูปที่ 9  (บางเครื่องปรากฏไม่เหมือนกัน) คลิกตามลำดับหมายเลข

การใช้คำสั่ง  Hibernate  Mode

รูปที่ 9

 

การใช้คำสั่ง  Hibernate  Mode

รูปที่ 10

จากรูปที่ 10 สังเกตปุ่มเหลือง ให้กดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ค้างไว้จะเป็นคำสั่งHibernat (ดังรูปที่ 11) ปล่อยมือจะเป็นคำสั่ง Standby (ดังรูปที่ 10) จากนั้นคลิกคำสั่ง Hibernate คอมพิวเตอร์จะทำการ Shut Down ระบบ

การใช้คำสั่ง  Hibernate  Mode

รูปที่ 11

เมื่อต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กดปุ่มสวิทช์เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะกลับเข้าสู่ระบบปกติเหมือนก่อนการใช้คำสั่ง Hibernate

 เรียบเรียงโดย ทีม KM ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply