การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)

การตั้งค่า Hibernate Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Hibernate  mode  ช่วยลดการใช้พลังงานลง ประมาณ 95  เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  โดยจะตัดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพมากในการประหยัดพลังงาน พอๆ กับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   ก่อนทำคำสั่งไม่ต้องปิดโปรแกรมที่เรากำลังใช้งาน เพราะการ Hibernate mode จะทำการบันทึกสถานะการใช้งานของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะนั้นไว้ (ต้องมีพื้นที่ว่างของ Harddisk เพียงพอ) แล้วระบบจะทำการ Shut Down เอง เมื่อต้องการกลับเข้าสู่ระบบปกติก็จะเรียกคืนข้อมูลกลับสู่หน้าจอสถานะของการใช้งานเหมือนเดิม (ควรบันทึกข้อมูลก่อนการใช้คำสั่ง)

การตั้งค่า Hibernate Mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ
2.    การใช้คำสั่ง Hibernate Mode

1.    การตั้งเวลา Hibernate Mode  อัตโนมัติ

ควรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 4)