การประหยัดพลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

การตั้งค่า Standby mode จะช่วยลดการใช้พลังงานลง ด้วยการตัด หรือลดการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  เช่น  Port USB, Sound , Display Card, จอภาพ, Lan, Wireless , CPU,  Mouse  และ Keyboard  ซึ่งลดกำลังไฟฟ้าลงประมาณ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์  หลักการทำงาน คือ จัดเก็บสถานะของการใช้งานของโปรแกรมที่ใช้งานขณะนั้นไว้เหมือนเดิม แต่ระบบจะไม่ทำงานบันทึกข้อมูลให้  ฉะนั้นควรทำการบันทึกข้อมูลก่อนการ Standby Mode

การตั้งค่า Standby mode  ด้วย Windows XP มี 2 วิธี คือ

1.    การตั้งเวลา Standby Mode อัตโนมัติ
2.    การใช้คำสั่ง  Standby Mode

1. การตั้งเวลา Sleep Mode อัตโนมัติ มีขั้นตอน ดังนี้

– คลิก Start – > Control Panel – > Appearance and Themes – > Display จะปรากฏดังรูปที่ 1 ให้คลิกตามหมายเลขตามลำดับ

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

รูปที่ 1

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

รูปที่ 2

เมื่อต้องการกลับมาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ กดปุ่มเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ จะกลับเข้าสู่ระบบปกติ (เหมือนก่อนเข้าสู่ Standby Mode)

2. การใช้คำสั่ง  Standby  Mode  มีขั้นตอนดังนี้

– คลิก ปุ่ม start -> Shut  Down  จะปรากฏดัง รูปที่ 3 หรือ รูปที่ 4

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

รูปที่ 3

 

การตั้งค่า Standby  หรือ Sleep Mode ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP

รูปที่ 4

เมื่อต้องการกลับมาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ กดปุ่มเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ จะกลับเข้าสู่ระบบปกติ (เหมือนก่อนเข้าสู่ Standby Mode)

เรียบเรียงโดย ทีม KM ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply