การป้องกัน และถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster (ตอนที่ 2)

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster ด้วยโปรแกรม Revo Uninstall มีดังนี้

 1. โหลดโปรแกรมนี้มาติดตั้ง โดยทำการโหลดจากลิงค์ http://www.revouninstaller.com/start_freeware_download.html
 2. เปิดโปรแกรม Revo Uninstaller จากนั้นเลือกที่โปรแกรม Baidu PC Faster
  ขั้นตอนการถอนโปรแกรม Baidu PC Faster

  ภาพ 4 ขั้นตอนการถอนโปรแกรม Baidu PC Faster

 3. เลือก Moderate แล้วคลิก Next

  เลือก Moderate เพื่อถอนการติดตั้งโปรมแกรม Baidu PC Faster อย่างละเอียด

  ภาพ 5 เลือก Moderate เพื่อถอนการติดตั้งโปรมแกรม Baidu PC Faster อย่างละเอียด

 4. คลิกเลือก Uninstall

  เลือก Uninstall เริ่มทำการถอนการติดตั้ง

  ภาพ 6 เลือก Uninstall เริ่มทำการถอนการติดตั้ง

 5. คลิก select all > Delete > Next
  โปรแกรม Baidu PC Faster ไปฝังตัวในรีจิสทรีต่างๆ

  ภาพ 7 โปรแกรม Baidu PC Faster ไปฝังตัวในรีจิสทรีต่างๆ

  การ ถอนโปรแกรม Baidu PC Faster โดยใช้โปรแกรม Revo Uninstaller เป็นตัวช่วย จะทำให้ลบถึง รีจิสทรี ที่ โปรแกรม Baidu PC  Faster ไปฝังในจุดต่างๆ ของระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

Leave a Reply