การป้องกัน และถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster (ตอนที่ 2)

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster ด้วยโปรแกรม Revo Uninstall มีดังนี้

  1. โหลดโปรแกรมนี้มาติดตั้ง โดยทำการโหลดจากลิงค์ http://www.revouninstaller.com/start_freeware_download.html
  2. เปิดโปรแกรม Revo Uninstaller จากนั้นเลือกที่โปรแกรม Baidu PC Faster
    ขั้นตอนการถอนโปรแกรม Baidu PC Faster

    ภาพ 4 ขั้นตอนการถอนโปรแกรม Baidu PC Faster

    อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การป้องกัน และถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster (ตอนที่ 2)