การ Update Java เพื่อใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium

การเข้าใช้งาน Web Management Report เพื่อดูสถิติต่าง ๆ ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมจาวา (Java) จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ปัญหาที่พบบ่อย คือ โปรแกรม Java มีการอัพเดทอยู่เสมอ ส่งผลให้ Web Management Report ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากการเข้าใช้งานต้องใช้ Java เวอร์ชั่นใหม่ ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าต้องมีการ Update Java คือ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าสู่หน้า Web Management Report  ได้ หรือเมนูในด้านข้างไม่ปรากฏ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการ Update Java ดังนี้

  1. เมื่อเข้า Web Management Report มีข้อความว่า Your Java version is out of date แสดงว่า Java ที่ติดตั้งที่เครื่องล้าสมัยแล้ว ต้องมีการติดตั้ง version ใหม่ โดยเลือกที่ Update จากนั้นเว็บไซต์ Java จะปรากฏขึ้นต้องมีการติดตั้ง version ใหม่ โดยเลือกที่ Update

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การ Update Java เพื่อใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium