การ Export records ข้อมูลเพื่อส่งหนังสือออก

การส่งหนังสือออกบริการเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงานของฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรฯ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในขั้นตอนนี้จะต้องหยิบหนังสือมาพิมพ์ทีละเล่ม พิมพ์ตามแบบฟอร์ม FM สก. 56-2-1 คือ เริ่มพิมพ์ตั้งแต่เลขเรียกหนังสือ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือบางท่านอาจจะเข้าไปคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลหนังสือเล่มที่จะส่งออกทีละเล่ม ซึ่งจะทำให้เสียเวลา และโอกาสที่จะเสี่ยงจากการไปทำให้ข้อมูลในฐานผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมเป็นไปได้สูงมาก หรือถ้าร้ายแรงไปกว่านั้น เมื่อไปคลุมดำข้อความที่ต้องการจะคัดลอกแล้วคลิกเม้าส์ขวา แทนที่จะใช้คำสั่ง Copy แต่กลับใช้คำสั่ง delete field ข้อมูลในส่วนนั้นอาจจะหายไปได้ บางคนอาจจะบอกว่า ?ก็เวลาออกจากหน้าจอนั้นระบบจำถามว่า Do you want to save changes? ให้ตอบ NO ก็นั่นแหละถามว่าโอกาสที่จะตอบว่า Yes ได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะโดยทั่วไปคนเราจะพลั้งเผลอกันได้

วิธีการในการส่งหนังสือที่ใช้เวลาน้อยหรือประหยัดเวลา ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับฐานข้อมูล และได้รายชื่อหนังสือส่งออกที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดเลยยกเว้นในฐานข้อมูลพิมพ์ผิด คือ การ Export records? ข้อมูล ซึ่งจากการที่เราได้อบรมวิธีการทำ Review file กันมาแล้ว นำมาประยุกต์ใช้กับการทำรายชื่อหนังสือส่งออก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

[…]

การ Free Records

เคยไหมค่ะ อยู่ ๆ ก็มีคนมาถามว่าหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถ update ได้ ผู้ที่ถามไม่ใช่ชาว catalog เท่านั้น มีเพื่อนร่วมงานจากฝ่ายบริการด้วย ใหม่ ๆ ดิฉันก็งงค่ะ คิดว่าหนังสือเล่มนั้นมีข้อผิดพลาดจากการทำงานของเรา หรือว่าระบบ จนในที่สุดก็พบคำตอบ มาดูคำเฉลยกันนะ

[…]