การป้องกัน และถอนการติดตั้งโปรแกรม Baidu PC Faster (ตอนที่ 1)

ปัญหาที่เกิดจาก โปรแกรม Baidu PC Faster และวิธีตรวจระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีการติดตั้ง Baidu PC Faster

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย แต่บางโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์มากเกินไป จึงทำให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีหรือเซอร์วิสทำให้ระบบไม่มีความเสถียรภาพในการใช้งาน จึงเกิดอาการเสียต่างๆ จนไม่สามารถทำงานคู่กับโปรแกรมอื่นที่ติดตั้งอยู่ในระบบ และทำให้เกิดความเสียหายอย่างอื่นตามมา

Baidu หรือเรียกว่า ไป่ตู้ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2012 และได้เปิดตัวโปรแกรมชื่อ Baidu PC Faster เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยฟีเจอร์ป้องกันไวรัส แต่มีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากการปรับค่ารีจิสทรี และเซอร์วิสของระบบ พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมฟรีแวร์อัตโนมัติที่ผู้ใช้งานไม่ได้เป็นผู้ติดตั้งด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานติดตั้งอยู่ในระบบ เมื่อผู้ใช้งานต้องการถอนการติดตั้งก็ไม่สามารถถอนแบบวิธีทั่วไป ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานโปรแกรม Baidu PC Faster เป็นอย่างมาก

หน้าจอโปรแกรม Baidu PC Faster

ภาพ 1 หน้าจอโปรแกรม Baidu PC Faster

ปัญหาที่เกิดจาก โปรแกรม Baidu PC Faster

 1. ความละเอียดหน้าจอลดลง
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวโปรแกรม สั่งให้เร่งประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ จะไปปิดเซอร์วิสสำหรับจัดการหน้าจอ ส่งผลให้ความละเอียดของหน้าจอต่ำลง
 2. ขึ้นหน้าจอฟ้า (Blue Screen)
  ปัญหานี้เกิดจากการทำงานขัดข้อง เนื่องจาก มีโปรแกรมป้องกันไวรัสตัวอื่นได้ติดตั้งอยู่ในระบบ สาเหตุที่มีปัญหาคือติดตั้งอยู่ในระบบและพยายามเข้าถึงไฟล์ระบบพร้อมกัน จึงทำให้ระบบเสียหาย
 3. ไม่สามารถต่อ Wi-Fi ได้
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวโปรแกรมเข้าไปจัดการเซอร์วิส WLANAutoConfig แล้วมีปัญหากับไดร์เวอร์โมดูล Wi-Fi ของอุปกรณ์อินเทลและซิสโก้
 4. ถอนการติดตั้ง Baidu PC Faster ไม่ได้
  เกิดจากโปรแกรมได้ไปฝังตัวอยู่ในรีจิสทรีต่างๆ และไปเกี่ยวข้องกับเซอร์วิสของโปรแกรมอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถถอนการติดตั้งแบบวิธีทั่วๆ ไปออกจากระบบได้หมด และถ้าเครื่องผู้ใช้งานได้ติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นๆ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะบล็อก Baidu PC Faster อยู่ในโปรแกรมที่อันตราย
 5. Baidu PC Faster ติดตั้งโปรแกรมฟรีต่างๆ เอง ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน
  โปรแกรมของ Baidu นั้น ได้ถูกบันเดิล (บันเดิล คือการแฝงตัวเข้ามากับโปรแกรมที่เราติดตั้งใช้งาน) มาพร้อมกับโปรแกรมฟรีต่างๆ ทำให้ติดตั้งโปรแกรมที่ผู้ใช้งานไม่ได้ติดตั้งเอง โดยที่ผู้ใช้งานเองไม่รู้ตัวว่ามีโปรแกรมฟรีต่างๆ นี้เข้ามาอยู่ในระบบได้อย่างไร ทำให้ก่อปัญหาการติดไวรัสหรือมัลแวร์ สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจก่อความเสียหายกับระบบได้

วิธีตรวจระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีการติดตั้ง Baidu PC Faster

 1. มีไอคอนอยู่บนหน้า Desktop

  ไอคอน โปรแกรม Baidu PC Faster

  ภาพ 2 ไอคอน โปรแกรม Baidu PC Faster

 2. แถบ Taskbar มุมด้านขวาล่าง จะมีสัญลักษณ์ สามเหลี่ยม ให้คลิกตรงสามเหลี่ยม ระบบจะโชว์โปรแกรม  จะพบ Baidu PC Faster
  สัญลักษณ์ Baidu PC Faster

  ภาพ 3 สัญลักษณ์ Baidu PC Faster

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
  ชุมชน Techno OK

Leave a Reply