การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 6)

วิธีที่ 6 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี มีข้อปฏิบัติดังนี้

 1. คลิก Start
 2. คลิก Shut down
  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเป็นการรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถ้าดึงปลั๊กออกทันทีหรือปิดผิดวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น Harddisk เกิด Bad Sector เป็นสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลง และอาจสูญเสียข้อมูลที่อยู่ภายใน Harddisk อีกด้วย

จากขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่แสดงเป็นตัวอย่างนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศหวังว่าผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะได้รับประโยชน์และแก้ไขระบบปฏิบัติการได้ด้วยตนเองเบื้องต้น และทำให้ Windows 7 ของผู้ใช้งานเองมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 5)

วิธีที่ 5 ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรม ประเภท Browser (บราวเซอร์)

ขั้นตอนการลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรม ประเภท Browser (บราวเซอร์) เช่น Internet Explorer, Google Chrome และ Mozilla Firefox

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 4)

วิธีที่ 4 ลงโปรแกรมเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

ให้ทำการลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. คลิก Start
 2. คลิก Control Panel
  ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกจากระบบปฏิบัติการ
 3. อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 4)

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 3)

วิธีที่ 3 ทำการ Defragment (ดีแฟรกเมนท์) ทุก 2 เดือน

ขั้นตอนการทำ Defragment (ดีแฟรกเมนท์)

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ Computer
 2. คลิกขวา Drive (ไดรฟ์) ที่ต้องการ Defragment และเลือก Properties
  ขั้นตอนการ Defragment
 3. เลือก Tool
 4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Defragment
 5. คลิก Defragment Disk

การ Defragment ทำให้ Harddisk (ฮาร์ดดิสก์) ทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการจัดเรียงข้อมูลใน Harddisk ให้เป็นระเบียบ ทำให้ระบบปฏิบัติการเรียกใช้โปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องการได้เร็วขึ้น

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 2)

วิธีที่ 2 ไม่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้หน้า Desktop (เดสก์ทอป)

สามารถทำได้ด้วยการตรวจเช็ค ขนาดของไฟล์ข้อมูล บนหน้า Desktop (เดสก์ทอป) ดังนี้

 1. เลือก Folder ที่เราต้องการเช็ค
  ตรวจเช็ค ขนาดของไฟล์ข้อมูล บนหน้า Desktop

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 2)

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 1)

วิธีที่ 1 ลบไฟล์ขยะออกจากระบบปฏิบัติการเป็นประจำ

การลบไฟล์ขยะ ออกจากระบบปฏิบัติการ Windows 7 ทำได้ดังนี้

 1. คลิก Start
 2. พิมพ์ %temp% ในช่องว่างและกด enter
  ลบไฟล์ขยะ ออกจากระบบปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7 (วิธีที่ 1)

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีความสำคัญในการทำงานขององค์กร ดังนั้นจึงมีผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมามากมายเพื่อตอบสนองกับความต้องการหลากหลายประเภทของผู้ใช้งาน และสำหรับระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย คือ ระบบปฏิบัติการ Windows (วินโดวส์) ของบริษัท Microsoft (ไมโครซอฟท์) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาหลายรุ่นแล้ว และในปัจจุบันบริษัท Microsoft ให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 8 แต่ Windows 8 ยังไม่แพร่หลายนัก จึงได้นำเสนอการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ windows 7 ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า เพื่อให้สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows 7

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งใหม่จะมีประสิทธิภาพในการใช้งาน แต่สาเหตุที่ทำให้เครื่องช้าลงนั้น เนื่องจากการลงโปรแกรมเสริมที่ใช้ทรัพยากรของเครื่อง เช่น Ram (แรม) และ CPU (ซีพียู) มากขึ้น ประกอบกับไฟล์ขยะจากระบบปฏิบัติการ ที่เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมเสริมจะถูกสร้างขึ้นเองทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยลง ถ้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่มีการบำรุงรักษาหรือลบไฟล์เหล่านั้น

การทำให้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนการติดตั้งใหม่นั้น สามารถทำได้โดยผู้ใช้งานเอง ดังนี้

 1. ลบไฟล์ขยะออกจากระบบปฏิบัติการเป็นประจำ
 2. ไม่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้หน้า Desktop (เดสก์ทอป)
 3. ทำการ Defragment (ดีแฟรกเมนท์) ทุก 2 เดือน
 4. ลงโปรแกรมเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน
 5. ลบไฟล์ขยะอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรม ประเภท Browser (บราวเซอร์) เช่น
  • Internet Explorer (อินเทอร์เน็ต เอกซ์พลอเรอร์)
  • Google Chrome (กูเกิลโครม)
  • Mozilla Firefox (มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์)
 6. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน Techno OK