การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร

(https://www.youtube.com/watch?v=rqQVjpidwqg)

ศิลปะจากการตัดกระดาษให้เป็นพวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) นิยมใช้ประดับห้อยระย้าในสถานที่จัดงานมงคล และงานบุญ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การพับดอกบัว

(https://www.youtube.com/watch?v=U4qve1-nLFQ)

มาพับดอกบัว ไปไหว้พระทำบุญกันนะคะ

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ ตอน การประดิษฐ์ “กุพฺชก” ดอกไม้จากวรรณคดี

(https://www.youtube.com/watch?v=v5MTJyOLrJk)

“กุพฺชก” เป็นชื่อเรียกดอกกุหลาบจากวรรณคดี เรื่องมัทนะพาธา ในทีนี้จะเสนอวิธีผลิตกุพฺชก หรือดอกกุหลาบจากกระดาษขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประดับงาน หรือตกแต่งสถานที่ที่ต้องการความงามจากดอกกุหลาบขนาดใหญ่ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เรื่อง “การวาดภาพการ์ตูน”

(https://www.youtube.com/watch?v=Sr2UAVJ5QrQ)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

การเขียนลายดอกพุดตาน เพื่อนำไปจัดทำการ์ดอวยพรปีใหม่

(https://www.youtube.com/watch?v=NoD3JRbZrOs)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ

กระทงขนมปังจากครัวเรือน

(http://www.youtube.com/watch?v=3359CtBlH1s)

งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ชุมชน สื่อเสริมเพิ่มปัญญา พัฒนาทักษะ