การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

ปัจจุบันสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่ เพื่อรับรองการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักหอสมุดกลาง เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไร้สาย จากชื่อเดิม RAMLIWIN เปลี่ยนเป็น RU-Campus Wireless Networks ซึ่งเป็นชื่อเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนะนำวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายประเภทไร้สาย เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Window กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 2. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Mac OSX กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 3. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ android กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง
 4. การเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ iOS กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงใหม่)

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ iPhone

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ iPhone

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Blackberry

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Blackberry

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบนมือถือ Blackberry

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน Tablet : Android

howto-wifi-tablet-android

 • เปิดการตั้งค่า
 • แตะไร้สายและเครือข่าย > การตั้งค่า Wi-Fi
 • เลือก Wi-Fi ให้ on เพื่อเปิด ให้เลือก Network  ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏคำว่า Connected
 • จะปรากฏสัญลักษณ์ ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ
 • เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ) เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลางบน Tablet : iPad

วีธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง บน iPad

howto-wifi-tablet-iPad

 • เข้าหน้า Home Screen
 • แตะปุ่ม Settings
 • แตะปุ่ม Wi-Fi
 • แตะปุ่ม Wi-Fi ให้ ON
 • รอสักครู่จะเห็นสัญญาณของ Wireless
 • ให้เลือกสัญญาณ Wireless ที่ชื่อ RAMLIWIN รอจนปรากฏเครื่องหมาย √ หน้าชื่อ RAMLIWIN
 • กลับมาที่หน้า Home Screen เปิดบราวเซอร์ Safari
 • เปิดเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม Login/Logout (ด้านล่างขวาของจอ)
  เพื่อทำการ login เข้าใช้งาน
 • ถ้าใส่ Username และ Password ถูกต้อง ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที
 • ข้อสังเกต ที่บริเวณด้านบนสุดซ้ายมือของหน้าจอ ที่มีคำว่า iPad ถ้ามีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless สำเร็จจะมีสัญลักษณ์ของ Wireless แสดงให้เห็น

(ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ม.รามคำแหงมาก่อน ถ้ายังไม่ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนก่อน)

เรียบเรียงโดย สุชล แก้วประทุม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
ชุมชน Techno OK

การเชื่อมต่อ Windows 7 กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

การเชื่อมต่อ Windows 7 กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง

 1. เมื่อ Windows 7 ได้รับสัญญาณ Wireless จะปรากฏในส่วนของ Taskbar ด้านล่าง ถ้านำเม้าส์ไปชี้
  จะปรากฏข้อความ “Not connected – Connection are available. ดังรูปด้านล่าง
 2. ให้คลิกที่ icon ของ Wireless บน Taskbar แล้วคลิกที่ชื่อ RAMLIWIN แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect ดังรูปด้านล่าง

  อ่านเพิ่มเติมคลิก >> การเชื่อมต่อ Windows 7 กับ Wi-Fi ของสำนักหอสมุดกลาง